Vliv CBD na naše zdraví

JAK CBD FUNGUJE? VLIV CBD NA NAŠE ZDRAVÍ

 

PROHLÉDNĚTE SI NAŠE CBD PRODUKTY 

 

CO JE CBD?

CBD je jeden z více než 100 kanabinoidů přítomných v konopí. Tyto přírodní molekuly mají pro lidský organismus mnoho pozitivních účinků. Po psychoaktivním a nechvalně proslulým tetrahydrokanabinolu (THC) bývá CBD druhou nejvíce zastoupenou látkou v konopí. Má podobnou chemickou strukturu jako THC, ale jeho fyziologické účinky jsou značně odlišné. Na rozdíl od THC je CBD zcela nepsychoaktivní. Zároveň prostřednictví našeho endokanabinoidního systému pozitivně působí proti zánětubolestiúzkostizlepšuje spánek a regeneraci.

JAK CBD FUNGUJE?

Mechanismus účinku kanabinoidů na náš organismus by se dal přirovnat k odemykání zámků v našem endkanabinoidním systému (ES), kde jsou kanabinoidy klíče a receptory ES jsou zámky. Užíváním CBD pouštíme do organismu klíče, které v buňkách odemykají zámky - receptory. Celá tato síť receptorů tvoří náš endokanabinoidní systém (ES), který podle vědeckých poznatků ovlivňuje vše od náladypamětimotorických funkcí přes fungování imunitního systémurozmnožovánírůst kostí až po vnímání bolestichutě na jídlo či spánek. Hlavní funkcí ES je udržování vnitřní rovnováhy organismu. Dle nejnovějších studií právě CBD a CBG pomáhá navrátit organismus do vnitřní rovnováhy prostřednictvím působení na endokanabinoidní receptory.

pastedGraphic.png


Receptory endokanabinoidního systému mohou obsazovat 2 typy látek: endokanabinoidy a kanabinoidyEndokanabinoidy si naše tělo produkuje samo, zatímco kanabinoidy jsou produkovány zelenými rostlinami. Kanabinoidy i endokanabinoidy fungují stejně a proto je vhodné do organismu doplňovat pro podporu tělesné a mentální rovnováhy. 

Endokanabinoidní systém je složen ze dvou typů receptorů: CB1 a CB2

Receptory CB1 se nacházejí v celém těle, nejvíce jsou však zastoupeny v mozkové kůře a míše. Aktivace receptorů CB1 působí na útlum bolestizánětupotlačení křečí nebo snížení teploty.

Receptory CB2 jsou koncentrovány především v oblasti imunitního systému a v periferních nervech. Zde je mechanismus účinku prováděn prostřednictvím odpovědi imunitního systému na proces odstranění zánětu. Díky tomuto mechanismu účinku jsou kanabinoidy účinné při léčbě nemocí nebo jejich projevech.

pastedGraphic_1.png

CBD má mnoho zdravotních benefitů. Při léčbě úzkostí, působí jako úleva od bolesti a také pomáhá udržovat zdravou pokožku. Protože je však CBD odděleno od THC, psychoaktivní sloučeniny konopí, mohou si uživatelé CBD užívat jeho výhod, aniž by zažívali omamné pocity. To umožňuje užívat CBD, aniž bychom se museli obávat, že to naruší náš každodenní život.

JAK MŮŽE CBD POMOCI?

 • Zmírňuje bolesti při artritidě.
 • Zmírňuje chronické bolesti.
 • Snižuje chronickou bolest nervů.
 • Zmírňuje zánětlivost v těle.
 • Zmírňuje svalové křeče a další příznaky roztroušené sklerózy.
 • Zmírňuje nevolnost a zvracení vyvolané chemoterapií u pacientů s rakovinou.
 • Zmírňuje úzkosti a deprese.
 • Zlepšuje kvalitu spánku.
 • Pomáhá léčit akné a příznaky lupénky.
 • Pomáhá při léčbě závislosti na nikotinu a heroinu zmírněním abstinenčních příznaků.

pastedGraphic_2.png

1) CBD PRO ÚLEVU OD BOLESTI

Několik studií ukazuje, že CBD dokáže ulevit při chronických bolestech způsobené artritidou, roztroušenou sklerózou nebo při bolestech jiného typu. Endokanabinoidní systém těla se podílí na regulaci všech našich emocí, imunitního systému a reakcí na bolest. [1] Užívání CBD ovlivní způsob, jakým naše tělo vnímá a reaguje na bolest. Bylo také prokázáno, že CBD snižuje spasticitu (porucha svalového napětí příčně pruhovaných svalů) u jedinců s roztroušenou sklerózou a umožňuje jim snadnější chůzi s menší bolestí. Ve studii u jedinců s revmatoidní artritidou snížilo CBD bolest jak v klidu, tak i při pohybu[2]

2) CBD PŘI PROJEVECH ÚZKOSTI

Úzkost a deprese jsou celosvětově dvě nejčastější poruchy duševního zdraví. Stejně jako CBD ovlivňuje způsob, jakým tělo vnímá bolest, může CBD také změnit reakci endokanabinoidního systému na úzkostné poruchy a deprese.

V jedné studii u jedinců se sociální úzkostnou poruchou a fobii z veřejného projevu byli účastníci rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina dostávala dávku 600 mg CBD, zatímco druhá skupina dostala placebo, hodinu a půl před tím, než se zúčastnili testu před veřejností. Jedinci, kteří dostali CBD, zaznamenali významné snížení jejich úzkosti, stejně jako kognitivních poruch, které pociťovali při veřejném projevu. [7] Bylo také prokázáno, že CBD má antidepresivní účinky a pomáhá zlepšovat sociální interakci. 

pastedGraphic_3.png

3) VLIV CBD NA KVALITU SPÁNKU

V mnoha případech úzkostné poruchy doprovázejí nespavost a celkové problémy s kvalitou spánku. V jedné studii pediatrické posttraumatické stresové poruchy bylo prokázáno, že CBD trvale zlepšuje kvalitu spánku po dobu 5 měsíců - bez jakýchkoli farmaceutických léků. Léčba CBD jednou denně 12–25 mg umožnila jednotlivci mít kvalitnější spánek a snížit celkovou míru úzkostných stavů během dne[8] 

4) CBD PŘI KOŽNÍCH POTÍŽÍCH

Jelikož je CBD protizánětlivé, může také léčit kožní problémy jako je akné nebo lupénka. Kromě genetických predispozic a dalších faktorů je jednou z možných příčin akné nadprodukce mazu žlázami v pokožce. Bylo prokázáno, že CBD je zvlášť účinné při zmírnění produkce sebocytů (buňky tvořící kožní maz). [9] Lupénka je další kožní choroba, která se vyznačuje rychlým hromaděním kožních buněk, které vedou k zánětu a následnému zarudnutí a odlupování kůže. Jak výzkumy naznačují, tak protizánětlivé vlastnosti mohou při léčbě lupénky výrazně pomoci. [10]

pastedGraphic_4.png

5) CBD PŘI LÉČBĚ ZÁVISLOSTI

CBD může pomoci lide překonat závislost na nikotinu nebo opioidech a to zmírněním abstinenčních příznaků. Ve studii s 24 kuřáky bylo testováno, zda jim CBD může pomoci přestat kouřit . Každý týden po dobu jednoho týdne používali inhalátor obsahující CBD nebo placebo. Skupina, kterým bylo podáváno CBD během studie kouřila o 40% méně cigaret a někteří kuřáci si tuto redukci dokonce udrželi i po skončení studie. [11]

V další studii byly sledováni jedinci závislí na heroinu a testovalo se, zda CBD může snížit touhu po opioidech. Skupiny užívaly CBD po dobu tří dnů. Zatímco léčba placebem neměla žádný účinek, CBD významně snížila touhu po opioidech, přičemž účinky přetrvávaly týden po studii. [12]

DALŠÍ ZKOUMANÉ ÚČINKY CBD NA LIDSKÝ ORGANISMUS

 • CBD mezi měsíčně zmírnilo záchvaty u jedinců s těžkou epilepsií o 36,5%. U dětí s Dravetovým syndromem se počet konvulzivních záchvatů snížil za 1 měsíc o více než 50%. 
 • CBD významně zvýšilo skóre kvality života u pacientů s Parkinsonovou chorobou. 
 • CBD může zabránit neurodegeneraci a kognitivnímu poklesu spojenému s Alzheimerovou chorobou.
 • CBD může snížit psychotické příznaky spojené se schizofrenií díky svému účinku na mozkovou aktivitu ve striatu (oblast šedé kůry mozkové), hipokampu a prefrontální kůře. 
 • Ve studii zdravých mužů akutní dávka 600 mg CBD snížila reakci krevního tlaku na stresové situace. 
 • Migréna - stále více se ukazuje, že migrény a některé další potíže, jsou zapříčiněny nedostatkem kanabinoidů, přesněji řečeno jejich nedostatečnou funkcí.  Jelikož víme, že CBD pomáhá tím, že potencionálně optimalizuje hladinu kanabinoidů v těle, může to znamenat řešení, kterým zmírňuje migrénu.

CBD OLEJ A ÚZKOSTI

CBD je přírodní sloučenina, která si díky svým zdravotním výhodám získává stále větší popularitu. Samo o sobě je CBD unikátní protože ulevuje od bolestí, řeší problematiku nedostatečného spánku, ale také jiné zdravotní problémy, které dnes a denně procházejí dalšími studiemi. Jedním z nejčastějších důvodů proč se lidé o CBD zajímají je řešení úzkostí a depresí. Zvlášť první zmiňovaný pojem, je pro mnoho lidí více než aktuální téma. 

 

Každý den jsme obklopeni velkému stresu, který když se nahromadí může vyvolat úzkostnou poruchu a výrazně tak ovlivnit kvalitu života, včetně práce a mezilidských vztahů. Mezi hlavní faktory úzkostí patří genetika. Jemné rozdíly v neurotransmiterech a hormonech mohou mít i dopad na to, jak každý z nás na přemíru stresu reaguje. Lidé s různou citlivosti v jejich endokanabinoidním systému mohou být více či méně odolní vůči stresu a mohou se lišit ve svých schopnostech zotavit se ze stresu a z psychického traumatu. Následuje úzkost, což je vlastně přirozená reakce těla na stres. Příznaky mohou zahrnovat zvýšenou srdeční činnost, zrychlené dýchání, pocení nebo únavu. 

 

Studie ukazují, že CBD podporuje regeneraci nervového systému v hipokampu a dává schopnost stimulovat tvorbu nových neuronů. Je prokázáno, že CBD olej může pomoci při poruchách jako je generalizovaná úzkostná porucha, sociální úzkostná porucha, posttraumatická stresová porucha, obsedantně kompulzivní porucha nebo panická porucha. [1] CBD je často spojováno s marihuanou a jejími účinky. Je nezbytné znát rozdíl jak se CBD liší. Procesy extrakce jsou velmi odlišné. Legální produkty CBD musí obsahovat méně než 0,3% THC, což není dostatek THC, aby vyvolalo opojné pocity. Jednoduše řečeno CBD je sloučenina, která nemění stav mysli, ale místo toho navozuje pocit uklidnění pro osoby s úzkosti. 

 

pastedGraphic.png

 

Jak funguje?

CBD spolupracuje s jedním z vlastních regulačních systémů těla, který se nazývá endokanabinoidní systém (ECS). Endokanabinoidní receptory máme téměř po celém těle a je součástí našeho nervového systému. Najdeme je nejhojněji v mozku, ale také ve střevech, reprodukčním systému, kostech a imunitních buňkách. Jak už jsme zmínili, CBD pracuje s endokanabinoidním systémem, ale CBD se váže také na jiné receptory v mozku, jako je serotoninový (5HT) receptor. Nedostatek serotoninu je spojen s depresí a jinými psychiatrickými poruchami a je pravděpodobné, že účinky CBD na náladu a úzkost souvisí s touto interakcí.

 

Důležité je zmínit, že CBD není psychogenní látka, to znamená, že se po něm nedostanete do euforického stavu, který je právě známý pro THC, jak se mnoho laiků domnívá. CBD je v podstatě jedna extrahovaná látka z celé rostliny konopí a s tím i její zdravotní benefity. 

 

V novější studii z roku 2020 vědci hodnotili účinky CBD u 397 dospělých žijících na Novém Zélandu. Účastníci studie obdrželi CBD na různé potíže, včetně bolestí, symptomů souvisejících s rakovinou, neurologických symptomů a symptomů duševního zdraví. Všechny skupiny uváděly zlepšení celkové kvality života po 3 týdnech léčby CBD. Jedinci, kteří dostávali CBD k léčbě úzkostí a depresí, údajně zaznamenali zlepšení jejich schopnosti vykonávat každodenní běžné činnosti a snižovat příznaky bolesti a úzkosti nebo deprese. 70% účastníků studie uvedlo určitou míru spokojenosti s léčbou CBD, od dobré po vynikající. 

 

Malá studie publikovaná v časopise Journal of Psychopharmacology zjistila, že 400 mg CBD bylo spojeno s poklesem úzkosti u lidí, kteří měli generalizovanou socializovanou úzkostnou poruchu (SAD). Ve studii publikované v časopise The Permanente Journal z roku 2019  užívali účastníci s úzkostí nebo s problémy se spánkem 25 až 175 mg CBD denně. Ačkoli se problémy se spánkem během tříměsíčního testovacího období dramaticky nezměnily, úroveň úzkosti se podle zprávy snížila. [3] 

 

V dnešní době, kdy je pro většinu lidí stres bohužel každodenní součástí a selhává prevence může CBD olej pomoci. Účinná dávka CBD se liší od uživatele k uživateli. Hmotnost jednotlivce, metabolismus, závažnost onemocnění, tolerance a citlivost na CBD. To vše může hrát svou roli. Nicméně je stále více osob, kterým se výrazně zlepšila kvalita života právě díky CBD.

 

Legální využití konopí a dalších konopných produktů raketově roste, spotřebitelé jsou stále více zvědaví na jejich možnosti. Ve středu pozornosti se především nachází kanabidiol (CBD) a tetrahydrocannabinol (THC), dvě přírodní sloučeniny nacházející se v rostlinách rodu Cannabis. Jaký je mezi těmito konopnými látkami rozdíl si teď vysvětlíme.